Aktuálna ponuka školení

 

Daňový špecialista v praktických príkladoch – DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Fyzická účasť: Stará Lesná (Vysoké Tatry): 26.09. – 28.09.2018

Účastnícky poplatok: od 269 € bez DPH (v závislosti od ubytovania / bez ubytovania v hoteli)


 

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Fyzická účasť v meste: Trnava (14.09.), Žilina (18.09.), Košice (10.10.), Nitra (05.11.)

Účastnícky poplatok: 57,50 € bez DPH (69 € s DPH)

 


 

Automobil a dopravné prostriedky v podnikaní

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Fyzická účasť v meste: Bratislava (10.09.), Žilina (09.10.), Košice (14.11.)

Účastnícky poplatok: 55 € bez DPH (66 € s DPH)

 


 

Vybrané témy DPH v praktických príkladoch

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Fyzická účasť v meste:  Banská Bystrica (03.10.), Prešov (11.10.), Nitra (16.10.), Bratislava (29.10.), Trenčín (07.11.), Trnava (13.11.)

Účastnícky poplatok: 55 € bez DPH (66 € s DPH)

 


 

Vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom (prepojenie mzdovej a daňovej problematiky)

Lektori: 

  • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca
  • Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody

Fyzická účasť: Bratislava 13.09.2018

Účastnícky poplatok: 62,50 € bez DPH ( 75 € s DPH)

 Na jeseň pripravujeme nové i Vaše obľúbené témy s lektormi:

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

JUDr. Patrik Benčík – advokát

Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a personalistiku

 

PROGRAM NASLEDOVNÝCH TÉM PRIPRAVUJEME:

 

Daňová optimalizácia PO pre rok 2018 (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Trnava)– prednášajúci: Ing. Tužinský a Ing. Ozimý

Daňová optimalizácia FO pre rok 2018 (Bratislava, Žilina)– prednášajúci: Ing. Tužinský a Ing. Ozimý

Daňová obhajoba a daňová kontrola (Bratislava) – prednášajúci: JUDr. Benčík

Internetové podnikanie – z účtovného a daňového hľadiska (Bratislava, Banská Bystrica)– prednášajúci: Ing. Tužinský 

Zmeny v legislatíve: dane a účtovníctvo (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Žilina) – prednášajúci: Ing. Tužinský 

Zmeny v legislatíve: konferencia (Bratislava, Vysoké Tatry)– prednášajúci: Ing. Tužinský, Ing. Ozimý, Júlia Pšenková

Účtovná závierka (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina)– prednášajúci: Ing. Tužinský 

Daňové priznanie k DzP PO (Bratislava, Banská Bystrica, Komárno, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) – prednášajúci: Ing. Tužinský