Loading Školenia

« Všetky Školenia

 • Toto školenie už prebehlo.

Účtovná závierka za rok 2018 + zmeny v účtovníctve od 01.01.2019

pondelok, 28. január 2019 | 9:00 - 15:00

Na túto akciu už nie je možné sa registrovať. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

Školenie “Účtovná závierka za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1.1.2019” sa uskutoční v PREŠOVE dňa 28.01.2019.


 

Školenie je venované účtovnému uzatvoreniu roka 2018 v podvojnom účtovníctve a zároveň upozorňuje na zmeny v Zákone o účtovníctve od 01.01.2019. Účastníci školenia okrem študijných materiálov získajú aj videoškolenie venované problematike zostavenia poznámok – ako jednou zo súčastí účtovnej závierky. Videoškolenie bude venované jednotlivým položkám poznámok, vychádzajúc z Vašich najčastejšie kladených otázok k tejto problematike.

 


 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 55 € bez DPH (66 € s DPH) 

Bežný účastnícky poplatok: 57,50 € bez DPH (69 € s DPH)

 


PROGRAM ŠKOLENIA

 

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2018

 

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín,
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín,
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami.

 

Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

 

Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

 

Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia,
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
 • rezervy v príkladoch,
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch,
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch,
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch,
 • podsúvahová evidencia.

 

Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

 

Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických),
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka,
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach.

 

Oprava chýb minulých účtovných období

 

Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok,
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok.

 

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2019


 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas školenia: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.

Podrobnosti

Dátum:
pondelok, 28. január 2019
Čas:
9:00 - 15:00
Udalosť kategorie:
,

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Miesto udalosti

Prešov, Hotel LINEAS***
Budovateľská 14
Prešov,
+ Google Map
Webstránka:
http://www.lineas.sk/