Loading Školenia

« Všetky Školenia

 • Toto školenie už prebehlo.

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch

piatok, 14. september 2018 | 9:00 - 16:00

Na túto akciu už nie je možné sa registrovať. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

Školenie “Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch” sa uskutoční v TRNAVE dňa 14.09.2018.


 

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v tejto oblasti stretávame s množstvom chýb a nesprávností nielen u drobných podnikateľov, ale aj vo väčších spoločnostiach. Cieľom školenia je komplexne poukázať na problematiku fakturácie z viacerých uhlov pohľadu (účtovníctvo, DPH, daň z príjmov) a prostredníctvom praktických príkladov pochopiť prepojenosť medzi skutočnosťou zakladajúcou povinnosť fakturácie a samotnou fakturáciou.

 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Účastnícky poplatok:  57,50 € bez DPH (69 € s DPH)

 

 


 

PROGRAM:

 

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad);
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku);
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.);
 • elektronické faktúry;
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr.

 

Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • spôsoby a formy archivácie dokladov.

 

Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby);
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • osoby povinné vystaviť faktúru.

 

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • zálohové faktúry;
 • vyúčtovacie faktúry;
 • faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby;
 • faktúry za dodanie tovaru alebo služby;
 • súhrnné faktúry;
 • faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb;
 • refakturácia;
 • opravné faktúry.

 

Elektronické faktúry

 • súhlas so zasielaním elektronických faktúr;
 • formáty elektronických faktúr;
 • uchovávanie elektronických faktúr;
 • zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr;
 • problémy z praxe.

 

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane;
 • opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane;
 • lehoty na úpravu odpočítanej dane;
 • zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny).

 

Osobitné režimy fakturácie

 • dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku;
 • prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku;
 • stavebné práce;
 • použitý tovar;
 • cestovné kancelárie;
 • prechodné položky;
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz);
 • zásielkový obchod;
 • dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny;
 • dodanie tovaru do iného členského štátu.

 

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane;
 • v ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry;
 • v ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane.

 

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ;
 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze);
 • prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze).

 

Fakturácia v cudzej mene

 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

Vybrané problémy

 • faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa;
 • zápočet vzájomných pohľadávok;
 • internetový obchoda fakturácia (problémy z praxe);
 • miesto dodania služby;
 • fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie).

 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas školenia: 09:00 – 16:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.

 

 

Podrobnosti

Dátum:
piatok, 14. september 2018
Čas:
9:00 - 16:00
Udalosť kategorie:
,

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Miesto udalosti

Trnava, Hotel Spectrum***
Vladimíra Clementisa 13
Trnava,
+ Google Map
Webstránka:
http://www.hotelspectrum.sk/