Loading Školenia

« Všetky Školenia

 • Toto školenie už prebehlo.

Zmeny v legislatíve – Mikulášska konferencia

štvrtok, 6. december 2018 | 9:00 - 16:00

Na túto akciu už nie je možné sa registrovať. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

Mikulášska konferencia zameraná na legislatívne zmeny prináša i tento rok trojicu obľúbených lektorov:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy

 

na 1 pódium a prinesie Vám prehľad najdôležitejších schválených zmien v legislatíve v oblastiach:

 

 

1) Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom a zdravotnom poistení.

 

2)Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a schválené / pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2019

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.

 

3)Pripravované / schválené zmeny v zákone o DPH

 • zavedenie zníženej sadzby DPH z ubytovacích služieb,
 • zavedenie zníženej sadzby DPH na tovary a služby registrovaných sociálnych podnikov
 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň,
 • zmena v definícií obratu pre účely DPH a ako sa vyhnúť dosiahnutiu obratu do / po 31.12.2018
 • bezodplatné dodanie tovaru a určenie základu dane a povinnosti odviesť DPH,
 • zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy,
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby,
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva,
 • zmeny v zdaňovaní dodania stavby,
 • zmeny v prenájme nehnuteľností,
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

 

4)Schválené zmeny v zákone o účtovníctve od 01.10.2018 a 01.01.2019

 • účtovanie virtuálnych mien,
 • účtovanie jednoúčelových / viacúčelových poukazov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podnikateľov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov,
 • zmena obsahovej náplne poznámok v účtovnom období od 01.01.2018.

 

5) Vybrané zmeny v ďalších dôležitých právnych predpisoch

 • zákon o ERP,
 • ostatné zmeny, na ktoré netreba zabudnúť.

 

6) Zaujímavosti

 • nové tlačivá daňových priznaní pre FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2018,
 • zmeny týkajúce sa Usmernenia MF SR v oblasti obsahu a rozsahu transferovej dokumentácie,
 • najdôležitejšie veličiny platné pre rok 2019.

 

BONUS: Účastníci konferencie zároveň obdržia 6-hodinové videoškolenie k problematike legislatívnych zmien (zamerané na zmeny v zákonoch o DPH, DzP, účtovníctve, správe daní a vybrané problémy z Obchodného zákonníku) od lektora Ing. Tužinského. Najdôležitejšie zmeny v legislatíve si viete zároveň pripomenúť i s odstupom času z pohodlia Vašej kancelárie. Videoškolenie Vám bude spustené po schválení a zverejnení platnej legislatívy, natočení a zostrihaní videa (odhad termínu: prelom december / január 2019).

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení do konca novembra: 99 € bez DPH (118,80 € s DPH)

Bežný účastnícky poplatok: 107,50 € bez DPH (129 € s DPH)

 


 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas konferencie: 09:00 – 16:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na konferencií, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed, občerstvenie + bonusové videoškolenie.

Podrobnosti

Dátum:
štvrtok, 6. december 2018
Čas:
9:00 - 16:00
Udalosť kategorie:

Lektori

Júlia Pšenková
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca
Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Miesto udalosti

Bratislava, Hotel Saffron****
Radlinského 27
Bratislava,
+ Google Map
Webstránka:
http://www.hotelsaffron.sk/