Odber noviniek (newslettrov)

V prípade Vášho záujmu s odberom noviniek (newslettru), kliknite na tlačítko nižšie:

 

Chcem odoberať novinky (newslettre)

 

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa ProFuturion accounting s.r.o., IČO: 36 777 307, so sídlom: Betliarska 22, 851 07 Bratislava, email: vzdelavanie@profuturion.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky odo dňa prihlásenia sa k odberu noviniek (newslettra) alebo odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru zo strany prevádzkovateľa podľa toho, ktorý z týchto prípadov nastane neskôr.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou nemá vplyv na uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru a/alebo poskytnutí služby, je však potrebné k tomu, aby mohli byť dotknutej osobe zasielané reklamné (marketingové) ponuky prevádzkovateľa., tak ako o to dotknutá osoba požiadala.

Z odberu newslettra je možné kedykoľvek sa odhlásiť kliknutím na link s nápisom „Odhlásiť“ na konci každého emailu (newslettru) alebo samostatným e-mailom na vzdelavanie@profuturion.sk

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov sa dočítate TU.