Internetové podnikanie z účtovného a daňového hľadiska

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín/mesto)

 

There are no upcoming events at this time.

 


 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 55 € bez DPH (66 € s DPH)

Bežný účastnícky poplatok: 60 € bez DPH (72 € s DPH)

 


PROGRAM:

 

Špecifiká fakturácie u prevádzkovateľov e-shopov:

 •  Kedy a komu vystaviť faktúru?
 • Platobné brány a fakturácia.
 • Miesto dodania tovaru.
 • Miesto dodania služieb.
 • Zásielkový predaj tovaru.
 • Všetko o momente uznania výnosu v účtovníctve a časovom rozlíšení pri predplatnom služieb prostredníctvom webu, dni vzniku daňovej povinnosti z titulu prijatia platby vopred, o dodaní služby/tovaru a vplyve spôsobu prepravy na vznik daňovej povinnosti.
 • Ako postupovať pri zrušení objednávky alebo pri strate tovaru kuriérom.
 • Čo robiť, keď zákazník tovar nepreberie.
 • Ako správne uvádzať faktúry do jednotlivých výkazov DPH.

 

Najčastejšie chyby u prevádzkovateľom e-shopov:

 • Registračný formulár zákazníka ako základný prvok formálne správnej faktúry.
 • Vystavovanie faktúr v „nesprávnom čase“.
 • Predajné miesto a ERP.

 

Predaj služieb/tovaru a expanzii na trhy okolitých štátov:

 • Povinnosť registrácie na účely zákona o DPH.
 • Kto je povinný odviesť DPH.
 • Predajné miesto a ERP.
 • Zásielkový predaj tovaru a povinnosť registrácie v jednotlivých krajinách.
 • Osobitné prípady služieb v tzv. systéme MOSS.
 • Predaj cez systém AMAZON.
 • Predaj zo skladov zriadených v zahraničí.
 • Stála prevádzkareň z pohľadu DPH.
 • Stála prevádzkareň z pohľadu dane z príjmov.
 • Zrážková daň so zameraním na zmeny po 01.01.2018.

 

Vybrané špecialitky na záver, ktoré sa Vám oplatí poznať:

 • Vernostné programy pre zákazníkov.
 • Zľavové portály.
 • Virtuálne meny (napr. Bitcoin), ich účtovanie, zdaňovanie a posúdenie z pohľadu DPH.
 • Účtovanie webových stránok (propagačný web vs. interaktívna stránka) od domény až po e-shop.

 

Diskusia

 

Tešíme sa na Vašu účasť!


 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas školenia: 09:00 – 15:30

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.