Archive For The “Novinky” Category

Obrat na účely DPH

By |

Pripravili sme si pre Vás jednoduchú tabuľku v exceli s názvom Sledovanie obratu na DPH, pomocou ktorej si môžete sledovať obrat na účely dane z pridanej hodnoty. Tabuľka Vás v príslušnom riadku informuje, či ste presiahli obrat na povinnú (zákonnú registráciu na daň z pridanej hodnoty) alebo ste dosiahli obrat, pri ktorom musíte uplatňovať zdaňovacie…

Read more »

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

By |

Nech sa páči, pozrite si bezplatne video, ktoré sme pre Vás na túto tému pripravili:

Read more »

Postup pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017

By |

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, sa na základe: a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia (základnej) lehoty na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace…

Read more »

Zdaňovanie autorov a umelcov v roku 2018

By |

Autori alebo umelci môžu dosahovať dva druhy príjmov: z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (tzn. písomne sa dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní…

Read more »

Elektronická komunikácia od 01.01.2018

By |

S účinnosťou od 01.01.2018 sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a ruší sa pre právnické osoby možnosť uzatvoriť zmluvu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom, čo znamená povinnosť podpisovať podania buď kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo čipovým občianskym preukazom. Doručovať podania elektronickou formou budú musieť všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom…

Read more »