Zmeny v legislatíve – Mikulášska konferencia

Termíny a miesta školenia – vyberte si, prosím, konkrétny termín:

 

There are no upcoming events at this time.

 

 

Mikulášska konferencia zameraná na legislatívne zmeny prináša trojicu obľúbených lektorov:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy

 

na 1 pódium a prinesie Vám prehľad najdôležitejších schválených zmien v legislatíve v oblastiach:

 

Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom a zdravotnom poistení.

Zmeny v zákone o dani z príjmov.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Zmeny v zákone o účtovníctve.

Vybrané zmeny

  • správa daní,
  • zákon o ERP,
  • vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku.

 

 

BONUS: Účastníci konferencie zároveň obdržia 6-hodinové videoškolenie k problematike legislatívnych zmien (zamerané na zmeny v zákonoch o DPH, DzP, účtovníctve, správe daní a vybrané problémy z Obchodného zákonníku) od lektora Ing. Tužinského. Najdôležitejšie zmeny v legislatíve si viete zároveň pripomenúť i s odstupom času z pohodlia Vašej kancelárie.