Legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní – školenie

Termíny a miesta školenia – vyberte si, prosím, konkrétny termín:

 

 

Pre záujemcov o legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní prinášame školenie „Zmeny v legislatíve“ s 1 lektorom Ing. Tužinským do viacerých kútov Slovenska. Školenie sa uskutoční v 5 mestách: v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Trnave.

 

BONUS: Účastníci školenia zároveň obdržia 6-hodinové videoškolenie k problematike legislatívnych zmien (zamerané na zmeny v zákonoch o DPH, DzP, účtovníctve, správe daní a vybrané problémy z Obchodného zákonníku) od lektora Ing. Tužinského. Najdôležitejšie zmeny v legislatíve si viete zároveň pripomenúť i s odstupom času z pohodlia Vašej kancelárie.

 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 


 

Zvýhodnený účastnícky poplatok – pri objednávke 7 dní pred konaním školenia:

  • Bratislava: 67,50 € bez DPH (81 € s DPH)
  • ostatné mestá: 60 € bez DPH (72 € s DPH)

 

Bežný účastnícky poplatok: 107,50 € bez DPH (129 € s DPH)

  • Bratislava 75 € bez DPH (90 € s DPH)
  • ostatné mestá: 64,16 € bez DPH (77 € s DPH)

 

 


 

PROGRAM:

 

Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov.

Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov.

Schválené zmeny v zákone o účtovníctve.

Vybrané zmeny

  • správa daní,
  • zákon o ERP,
  • vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku.